Ženska mreža Hrvatske 4. studenoga 2022. u 10:00 sati organizira konferenciju za medije u prostorijama Centra za ženske studije, Dolac 8.

Na koneferenciji ćemo govoriti o prijedlogu izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje se upravpo nalaze na e- savjetovanju, a kojima Vlada nastavlja anti-žensku politiku ignoriranja ženskih prava i potreba.

Prijedlog uopće ne uzima u obzir specifične potrebe žena te će gurnuti žene u još dublje u siromaštvo.

Na konferenciji ćemo predstaviti zahtjeve Ženske mreže Hrvatske vezano uz izmjene Zakona o Zdrvastvenom osiguranju koje se tiču specifičnih potreba žena.

Za Žensku mrežu Hrvatske:

Bojana Genov, Mirjana Kučer, Sanja Juras