Ženski studiji

Intencija aktualnog obrazovnog programa Centra za ženske studije je razvijati feminističko obrazovanje kao nezaobilaznu metodološku alatku u formiranju kritičkog mišljenja, feminističku dopunu intelektualnoj i umjetničkoj historiji te analitičku poziciju koja stremi razvijati progresivne, odnosno emancipacijske prakse. Budući da je riječ o jedinstvenom ženskostudijskom programu (koji godišnje izvodi oko četrdeset predavačica i predavača), ideja je da se na jednom mjestu u okviru jednogodišnjeg dvosemestralnog programa susretne tridesetak polaznica i polaznika koji će u suradnji s profesorsko-predavačkim snagama misliti, razgovarati, lucidno se pitati, tvrdoglavo analizirati, pisati, prevoditi, čitati o najrazličitijim feminističkim temama/praksama koje su obilježile pokret, aktivizam, teoriju i naše vlastite živote. Riječ je o specifičnom pedagoškom radu koji se uvijek i iznova, iz godine u godinu dorađuje i upotpunjuje vitalnim i svježim obrazovno-odgojnim odnosom.

Budući da se nastava ne odvija u klasičnoj učionici, metodologija, pedagogija i teorija ne zasnivaju na hijerarhijskim i neoliberalno-kompetitivnim modelima učenja, već prema egalitarnim, interaktivnim i feminističkim principima. Posebnost ovoga programa vidljiva je i u tome što inzistira na regionalnoj povezanosti, budući da u okviru nastave neka predavanja izvode i gošće predavačice, aktivistkinje s prostora bivše Jugoslavije. Međugeneracijska solidarnost jedno je od nosivih načela ovog žensko-studijskog obrazovanja, tako da program upisuju studentice/studenti različite dobi, a isto vrijedi i za predavačice/predavače. Studij se zaključuje izradom završnog rada koji se priprema i realizira u uskoj suradnji s mentoricama/mentorima koje studentice/studenti upoznaju na nastavi tijekom studijske godine te uz korištenje bogatog fundusa ženskostudijske knjižnice Centra.

Od početka programa 1995., koji se do danas sadržajno i koncepcijski mijenjao, obrazovni program Ženskih studija pohađalo je više od 700 studentica.