Izdavaštvo

Izdavački program Centra za ženske studije pokrenut je sa željom da se popuni praznina u ponudi feminističke literature na hrvatskome jeziku i potakne objavljivanje domaćih autora/ica koji se bave feminističkom teorijom i rodnim studijima. Dosad je objavljeno pedesetak naslova iz područja feminističke teorije i znanosti, priručnika i udžbenika, zbornika sa znanstvenih skupova te knjiga nastalih kao rezultat istraživanja i projekata. U okviru nakladničkog programa osnovane su posebne tematske bibiloteke. Tako je u biblioteci Virginia Woolf objavljeno devet knjiga – romana i zbirki eseja. Biblioteka Žene i… okuplja udžbenike koji donose uvod u problematiku rodnih aspekata u pojedinim društveno-humanističkim disciplinama, a biblioteku Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi čine dvojezični zbornici tekstova nastali u okviru poslijediplomskih seminara pri dubrovačkom IUC-u. Redovno objavljujemo i zbornike radova izlaganih na međunarodnom znanstvenom skupu Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe.

Osim knjiga, Centar izdaje i časopis Treća.

Treća je interdisciplinarni teorijsko-istraživački časopis osnovan 1998. godine s namjerom komuniciranja znanja, informiranja i promicanja suvremenih teorijskih promišljanja iz feminističke perspektive. Donosi stručne, znanstvene i esejističke tekstove s područja proučavanja ženskih i rodnih studija, kulturalnih studija, feminističke teorije, suvremenih umjetničkih praksi, književnosti, kazališta, filma i novih medija te prikaze knjiga iz recentne ženskostudijske i rodnostudijske produkcije. Članice redakcije su Biljana Kašić, Suzana Marjanić, Maja Profaca, Renata Jambrešić Kirin, Dorotea Šušak, glavna urednica je Nataša Govedić.