Danas je održana konferencija za novinarke i novinare Ženske mreže Hrvatske u Centru za ženske studije na kojoj smo predstavile svoje zahtjeve vezano za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Vlada je uputila u javno savjetovanje prijedloge izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima nastavlja anti-žensku politiku ignoriranja ženskih prava i potreba.

Prijedlozi uopće ne uzimaju u obzir specifične potrebe žena, ne uvode odgovarajuće mjere zaštite za žene koje je još 2015. preporučio UN-ov Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), te će gurnuti žene u još dublje u siromaštvo.

Povećavanje participacije za sve medicinske usluge i lijekove gura još dublje u siromaštvo žene koje su najsiromašniji dio društva, a osobito umirovljenice koje imaju 14% manje mirovine od muškaraca.

Stopa rizika od siromaštva najviša je u osoba u dobi od 65 i više godina i iznosi 31%. Tu je razlika po spolu najveća – stopa rizika od siromaštva kod žena je 34,6% a kod muškaraca 25,8%. Tim ljudima, osobito ženama, povećati stope participacije znači doslovno im uskratiti pristup zdravlju.

Ravnopravnost spolova je jedna od ustavnih vredota zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske. Ustavna vrednota ravnopravnosti spolova uključuje i slobodu odlučivanja o rađanju djece. Nadalje, ustavna vrednota slobode jasno štiti samoodređenje pojedinki. Ustav jamči ženama dostojanstvo bez nametanja tuđih stavova i jednakost.

Sve žene moraju imati jednaku slobodu odlučivanja o rađanju djece, odnosno kontrolu nad svojim tijelima i reproduktivnim zdravljem, bez obzira na njihove ekonomske mogućnosti.

UN-ov Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) je još 2015. godine u svojim Završnim primjedbama vezano za Izvješće Republike Hrvatske naveo da poziva Hrvatsku da osigura opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadalje, UN-ov Odbor je pozvao Hrvatsku da omogući odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurala da se medicinski postupci vezani uz porođaj podvrgnu objektivnoj procjeni nužnosti i da se provode u skladu s odgovarajućim standardima skrbi te poštujući autonomnost žene i zahtjeve informiranog pristanka; te da uvede mogućnost porođaja kod kuće za žene koje žele odabrati takvo okruženje porođaja.

Od 2015 godine kada su ove Zaključne primjedbe upućene Hrvatskoj Vlada nije implementirala ni jednu od preporuka, a u praksi svjedočimo brojnim slučajevima nasilja i uskraćavanja medicinske pomoći ženama.

S obzirom na sve navedeno tražimo:

1. Brisanje svih izmjena koje se tiču povećanja iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge i maksimalnog iznosa sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite;
2. Izmjenu članka 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kojom bi popis zdravstvenih usluga za koje osiguranim osobama Zavod osigurava plaćanje u cijelosti uključivao pobačaj i suvremena kontracepcijska sredstva uključujući “pilulu za dan poslije” te troškove poroda kod kuće u slučaju da žena izrazi želju da obavi porod u takvom okruženju.