O nama

Centar za ženske studije, prvi multi/interdisciplinarni studij o ženskoj tematici u Hrvatskoj, osnovan je 1995. godine, a organiziraju ga i vode feministkinje, znanstvenice, umjetnice i žene s iskustvom iz ženskog i civilnog aktivizma.

Misija
Povijest

Centar od 1995. kontinuirano provodi obrazovni program Ženskih studija, djeluje na promicanju ženskostudijskih tema na sveučilištu, potiče istraživanja ženske subjektivnosti, povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja te pridonosi afirmiranju rodno osviještene politike iz kritičkog feminističkog motrišta. U ostvarivanju svojih ciljeva, Centar se vodi načelima poštivanja različitosti, uključivosti, ženske i transnacionalne solidarnosti, kulture nenasilja i društvene odgovornosti. Svojim jedinstvenim obrazovnim programom, kulturno-umjetničkim i aktivističkim angažmanom, Centar je pokretač društvenih promjena i utječe na razvoj demokracije u zemlji i regiji.

predavaonaknjiznica-1

Od 2009. godine Centar za ženske studije upravlja Memorijalnim stanom Marije Jurić Zagorke i provodi dokumentacijsko-informativne, obrazovne i kulturne aktivnosti vezane uz proučavanje i promicanje Zagorkine baštine i tema vezanih uz žensko stvaralaštvo. Svake godine Centar u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizira Dane Marije Jurić Zagorke. Centar je osnovao Zbirku Marije Jurić Zagorke i izdaje književno-znanstvene zbornike sa znanstvenog skupa u okviru Dana MJZ.

Centar surađuje sa ženskim organizacijama i platformama civilnog društva kao što su: ATGENDER, Ženska mreža Hrvatske, Koordinacija Kuća SEKA, CROSOL, Savez udruga Klubtura, Antifašistička liga Hrvatske, Interuniverzitetski Centar (IUC) u Dubrovniku, GOOD Inicijativa, a članice Centra sudjeluju u stručnim timovima Vijeća Europe, Europskog ženskog lobija (European Women’s Lobby), Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (European Institute for Gender Equality), Inicijative nobelovki (Nobel Women’s Initiative) te u znanstvenim, kulturnim i aktivističkim projektima.