Međunarodna konferencija “Beyond Fear and Silence: Universities against Violence” održat će se 6. i 7. svibnja 2022. u Sarajevu.

Poziv je može pročitati ovdje.