Treća

Osobno, nikad nisam uspjela definirati
feminizam, ali shvatila sam da me ljudi
zovu feministkinjom kad god se ne
ponašam poput otirača za cipele.
Rebecca West

Poseban broj časopisa Treća u 2015. godini, a u povodu 20.obljetnice Centra za ženske studije, posvećen je njegovanju i stvaranju promišljalačkog odnosa i prema ‘novim’ i etabliranim feminizmima 21. stoljeća, odnosno prema aktivističkim i teorijskim projektima uspostavljanja kontinuiranog poštovanja za žensko iskustvo i rodno diferencirano znanje.

Igranje pojmom feminističke generacije i regeneracije upućuje na potrebu promišljanja emancipatorskih praksi u različitim povijesnim kontekstima, kako bi se uspostavili dublji kontakti i suradnje između postignuća, vokabulara i metodologija svih generacija feministkinja i feminista.

Osim vrednovanja različitih povijesnih praksi feminizma (u rasponu od sufražetkinja i njihove borbe za žensko glasačko pravo, preko Drugog – prvenstveno aktivističkog – vala feminizama koji istupa protiv medijskih i društvenih seksizama te ženskog marginalizaranja u sferu ‘privatnosti’, zatim Trećeg ili ‘akademskog’ vala koji je stavio fokus na postkolonijalu i queer teoriju te Četvrtog vala za koji su karakteristične platforme digitalnih mikropolitika koliko i zaokret prema klasnoj, koliko i marksističkoj kritici društva) molimo sve suradnice i suradnike ovog broja da nam se jave tekstovima koji promišljaju suradnju i dijaloge različitih feminističkih metodologija.

Dobrodošli su i intervjui s formativnim ili tek nadolazećim autoricama i autorima feminističke orijentacije, kao i forme pisanja koje zagovaraju mnogoglasje ili višestruke perspektive kao istraživački fokus teksta. Prijedloge tekstova s kratkim sinopsisom potrebno je poslati na adresu časopisa Treća do 20. travnja 2015. godine, a gotove tekstove primamo do 1. lipnja 2015. godine.

Uredništvo Treće

(Foto: Martina Anišić)