O Zagorki i ženskoj povijesti

Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, povijest, politika“ održanog 27. i 28. studenog 2009. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2009. godine.

Godina izdanja
2011.
Urednica
Sandra Prlenda
Cijena
120,00 kn
Broj stranica
300
Format
23x16 cm
ISBN
978-953-6955-32-9 meki uvez