U nedjelju, 20.2.2022. započinje nam zadnji modul našega projekta – modul dizajna na kojem naši sadašnji i budući korisnici mogu nešto naučiti o dizajnerskom oblikovanju intervencija u stanom postavu muzeja. Webinar i online radionice vodit će dizajnerica Barbara Blasin.

Za završetak modula potrebno je sudjelovati na webinaru i jednoj radionici, čiji termin svaki korisnik može sam odabrati.

Webinar će se održati u nedjelju 20. veljače 2022 s početkom u 11 h putem Zoom platforme. Predviđeno trajanje webinara je 1 sat.

Korisnici se istovremeno mogu prijaviti i na online radionice. Radionice su usmjerene na oblikovanje skica, ilustracija, znakova i logotipa zamišljene izložbe pod nazivom „Žene i tehnika“, te izradu promotivno-informativnih plakata i panoa. Korisnike_ce se potiče da promisle vizualni odnos označitelja ženskog roda i tehnike, te oblikuju jedinstvenu ilustraciju ili znak, te naposlijetku oblikuju pano ili plakat pojedinih odjela u Tehničkom muzeju Nikola Tesla ili cijele rodno tematizirane izložbe.

Termini online radionica su sljedeći:

Radionica, grupa 1 – srijeda, 2.3.2022., 18:00 – 20:00 h, rezervirano za polazike iz Škole za modu i dizajn u Zagrebu

Radionica, grupa 2 – subota, 5.3.2022., 10:00 – 12:00 h

Radionica, grupa 3 – nedjelja, 6.3.2022., 11:00 – 13:00 h

Prijave za modul primamo na mail ana.zbiljski@zenstud.hr

O voditeljici: Barbara Blasin, grafička dizajnerica, diplomirala je 2002. na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Dobitnica je nagrade Hrvatske sekcije AICA (Međunarodnog udruženja likovnih kritičara) na Zagrebačkom salonu 2008. i 2011. godine. Bavi se dizajnom i fotografijom te surađuje na mnogim interdisciplinarnim i istraživačkim projektima s područja ženske historije. Izlagala je samostalno i na brojnim grupnim domaćim i međunarodnim izložbama. Članica je ULUPUH-a i Centra za ženske studije, kao i drugih organizacija. Živi i radi u Zagrebu.

* Webinari i online radionice provode se u sklopu projekta ‘Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju’ kojeg provodi Centar za ženske studije u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla u Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta je 481.721,65 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 409.463,40 kn. Cilj projekta je uključivanje osoba mlađih od 25 godina u kulturno-umjetničke sadržaje kroz participiranje u online radionicama i webinarima te sukreiranje virtualnog muzejskog postava koji promiče rodno inkluzivni pristup. Trajanje projekta je do ožujka 2022.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.