Pozivamo vas na webinar ‘Medijsko istraživanje nesvjesnog’  pod vodstvom Kate Mijatović koji će se održati u subotu 19.6. u 10 sati.

Kata Mijatović prisutna je na suvremenoj hrvatskoj umjetničkoj sceni više od 20 godina, a njezino umjetničko djelovanje obilježeno je multimedijalnošću i jedinstvenim tematskim određenjem. Mediji koje koristi u radovima najčeše su prostorne i ambijentalne instalacije, performansi, videa, intervencija u javnim prostorima, te digitalni mediji. Osnovno polazište njenog umjetničkog istraživanja je rad sa snovima postavljen u kontekst kompleksnih relacija svjesno-nesvjesno. San kao fenomen ili kao mogućnost dopiranja do najdubljih razina unutrašnjeg, intimnog, nesvjesnog, središnja je tema u nizu radova. Trajna preokupacija, prisutna u čitavom opusu, isticanje je osnovne podvojenosti ljudske psihe: svjesno postojanje nasuprot nesvjesnom, materijalni svijet nasuprot duhovnom. Tekstualni zapisi vlastitih snova ili snova drugih ljudi često su osnovni idejni predložak iz kojih se materijalizira rad.

Kata Mijatović predstavit će svoju umjetnički praksu kroz radove Arhiv snova, Između Neba i Zemlje, Anima, animalis, Spavanje između Neba i Zemlje, Djevojački zbor/Omiš i Djevojački zbor/ HDLU, Zagreb.

Webinari su namijenjeni mladima u dobi od 15 do 25 godina.

Za sudjelovanje u webinarima potrebno je prijaviti se na: tea.kantoci@zenstud.hr

* Webinari se provode u sklopu projekta ‘Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju’ kojeg provodi Centar za ženske studije u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla u Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta je 481.721,65 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 409.463,40 kn. Cilj projekta je uključivanje osoba mlađih od 25 godina u kulturno-umjetničke sadržaje kroz participiranje u online radionicama i webinarima te sukreiranje virtualnog muzejskog postava koji promiče rodno inkluzivni pristup. Trajanje projekta je do ožujka 2022.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.