Kada smo 2019. odabirale temu feminističkog seminara “Beyond the Ruins of Capitalism”, inspirirane knjigom Anne L. Tsing, nismo mogle predvidjeti da će ova tema biti relevantnija no ikad zahvaljujući mnogovrsnoj krizi koju je izazvala COVID-19 pandemija. S obzirom da, poput drugih međunarodnih okupljanja, i naš seminar neće moći biti održan u Dubrovniku ovog svibnja, u istom razdoblju (24-28. 5. 2021.) organizirat ćemo ga u formi online seminara. Zadržale smo isti analitički fokus, ali s novom osjetljivošću za izolirane, ranjive i “plastične” subjekte kakvima postaju mnogi od nas ovih dana. S druge strane, vjerujemo da tektonski poremećaji i ugroze, koji potresaju neoliberalne države posvuda u svijetu, pružaju novi impuls za feminističko djelovanje i daju snagu za mišljenje radikalne promjene.

Cjelovit poziv za prijave na seminar (do 8. 3. 2021.) nalazi se ovdje.

 

When in 2019 we chose the topic of our next feminist course “Beyond the Ruins of Capitalism”, following the book by Anna L. Tsing (2015), we could not predict that this topic would be more relevant than ever before due to the multifold crisis caused by the COVID 19 pandemic. Given that, like most international gatherings, our IUC course could not be held in Dubrovnik this May, it will exceptionally be organized virtually, in the same time slot (May, 24-28th). We are keeping the same analytical focus, but with a new sensitivity for the isolated, vulnerable and ‘plastic’ subjects many of us are becoming these days. On the other side, we do believe that the tectonic upheavals and the threat of emergency that has shaken up neoliberal states in all parts of the world, will give a new impetus to feminist agency and give strength to the thinking of radical change.

The Call for application with the deadline March 8, 2021, can be find here.