Dana 1. prosinca 2018. u prostoru Gradske knjižnice Pregrada i Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina održane su tri radionice – radionica veza, radionica čitanja Zagorkina Gordana te radionica o statusu žena kroz povijest. Na vezilačkoj su radionici sudionice imale priliku naučiti, ili ponoviti ako su im već poznate, različite tehnike veza prisutne u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Ti su radovi bili inspirirani motivima s narodnih nošnji Hrvatske, a na kraju projekta bit će prezentirani kao dio velike umjetničke instalacije na putujućoj izložbi u Korenici, Pregradi i Zagrebu. Sudionice čitalačke radionice čitale su dijelove Zagorkinog romana „Gordana“, raspravljale o knjizi, te se na kraju provjerile nove podatke koje su usvojile kroz kratki kviz znanja. Jasminka Pešut upoznala je sudionice s rodnim ulogama kao dijelom rodnih režima u doba u kojem je živjela Marija Jurić Zagorka, a Tajana Broz dala je uvid u suvremene aspekte ravnopravnosti spolova uključujući institucionalnu i aktivističku dimenziju. Radionice su izvodile Jasminka Vujičić i Anastazija Petrović (Etnografski muzej), Jasminka Pešut i Vesna Barilar (Centar za ženske studije) i Tajana Broz (LAG Zagorje –Sutla), a događaj je fotografirala Barbara Šarić.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 695.319,93 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 591.021, 94 kn. Organizacija radionice je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.