Nataša Govedić: Izbor uloge, pomak granice [književne, kazališne i filmske studije]. Zagreb, 2002., 590 str.

Ova interdisciplinarna knjiga, napisana na granici književne teorije, etike, teatrologije, teorije medija, feminističke teorije i filozofije, objedinjuje niz studija koje je autorica posljednjih godina objavila zasebno te u raznorodnim domaćim i stranim časopisima, na temu slobode izbora, a dodaje im i dvije nove studije, napisane isključivo radi pojačavanja tematskog okvira knjige (uvodno te završno poglavlje). Važan dio diskusije posvećen je i epistemologiji granice u eri postmoderne, odnosno istraživanja liminalnosti te hibridnih (krajnje nečistih) identiteta globalno “umrežene” medijske sadašnjice. Cilj knjige je uspostava analitičkog modela koji se temelji na teorijskom dijalogu/polilogu kao interdisciplinarnoj osnovici ne samo demokracije, nego i postpatrijarhalnog sraza etike i estetike.

RASPRODANO