Treća, 2007., 9 (2): Strukturalno nasilje i pamćenje

Broj Strukturalno nasilje i pamćenje obrađuje srodnu temu strukturalnog nasilja i pamćenja traume. Donosi prijevod teksta Arthura Kleinmana o višestrukim dimenzijama svakodnevnog nasilja, a potom tekstove koji se na različite načine bave pamćenjem traumatičnih događaja: seksualnog nasilja proživljenog u djetinjstvu (tekst Jane Kilby), iskustva nacističkih logora (tekst Natke Badurine, temeljen na istraživanjima domaćih memorijalnih naracija) odnosno jedne mizogine medijske kampanje s kraja 1990.-ih godina (čiju kronologiju bilježi Rada Borić). Nataša Govedić razgovarala je s Ljiljanom Filipović o slojevitosti političkih i privatnih trauma iz psihoanalitičarske perspektive. Esej Mime Simić bavi se eksploatacijskim filmovima Quentina Tarantina primjenjujući feminističku psihoanalitičku kritiku, a Milena Benini piše o ženama u hrvatskom SF-u. Broj zatvara osam recenzija recentne ženskostudijske i rodnostudijske produkcije.

Pdf časopis