Brak, zakon i intimno građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi: e-izdanje

Radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Intimno građanstvo, obitelj, brak, spolnost i zakon u povijesnoj i suvremenoj perspektivi” održanog 20.-22. studenog 2014. u sklopu osmih Dana Marije Jurić Zagorke.

Pdf knjiga

Godina izdanja
2015.
Cijena
0,00 kn
Broj stranica
199
Format
e-izdanje
ISBN
978-953-6955-53-4
Urednice
Lidija Dujić, Lada Čale Feldman, Renata Jambrešić Kirin, Rada Borić, Sandra Prlenda, Anita Dremel, Maša Grdešić, Ana Pavlić