Treća, 2010., 12 (1): Stvaralačke dozvole

Broj Stvaralačke dozvole posvećen je trajnoj „bitki” između ideologijskih i kreativnih procesa. Klasično pitanje feminizma „tko ima pravo javno govoriti?“ izravno je povezano s temom političkog i intimnog zadobivanja ili zahtijevanja autorskih dozvola, odnosno s problemom nametnutih šutnji. Samo u diskurzivnom kontekstu koji bilježi čitavu skalu socijalnih glasova moguće je govoriti o demokratskoj javnosti, što znači da se zadobivanje autorskog glasa (kao i proces njezina/njegova formiranja) može smatrati paradigmatski političkim procesom. U ovom nas broju zanimaju aktivistička, teorijska, umjetnička i znanstvena iskustva zadobivanja i zadržavanja „autorske dozvole“ za bavljenje željenom temom, područjem, humanističkom disciplinom, stvaralačkim projektom kao i odnos kritike (kao evaluacije i refleksije) s autorskim tekstom, odnosno načini na koje kritika može stimulirati ili zaglušiti kreativnost.

Pdf časopis