Centar za ženske studije oštro se protivi te ukazuje na problematičnost diseminacije neprovjerenih te temeljno neistinitih informacija koje se pojavljuju u kampanji kandidata ekstremno desne provenijencije na lokalnim izborima u gradu Zagrebu.

 

CŽS smatra kako je medijsko širenje takvih dezinformacija iznimno problematično za demokratičnost i dugoročni razvoj civilnog društva zbog čega upozoravamo na razvidne činjenice:

 

➡️ Civilne su organizacije iznimno važan korektiv i dopuna institucionalnom sustavu i njegovim nefunkcionalnostima (poglavito u polju zaštite ljudskih prava, dopune usluga zdravstvenim, obrazovnim i drugim socijalnim potrebama građanstva, ekspanzije demokratičnosti i transparentnosti, etc.).

➡️ Utjecaj civilnih je organizacija mjerljiv, vidljiv te predstavlja uvjet u vidu provedbenih kapaciteta udruge prilikom pristupanja novim Natječajima.

➡️ Sredstva dobivena kroz Natječaje (na Nacionalnoj ili EU razini) unaprijed su određena i raspodjeljena projektnim raspisom isključivo na projektno-orijentirane aktivnosti te udjele u plaćama nositelja i partnera za vrijeme trajanja projektnih aktivnosti.

➡️ Svi projektni rezultati podliježu aktualnim radnim izvještajima te retrogradnoj reviziji.

➡️ Civilne organizacije nužno moraju imati osobe ovlaštene za zastupanje koje podliježu kaznenoj i materijalnoj odgovornosti u slučaju uočenih propusta u radu.

➡️ Prostori u kojima djeluju civilne organizacije (ukoliko su javni) ne predstavljaju vlasništvo organizacija te se na privremeni rok dodjeljuju organizacijama uz obnavljajući Natječaj.

➡️ Rad u civilnim organizacijama nerijetko je prekaran, potplaćen i nadilazi satnicu predviđenu pojedinačnim projektom te je ovisan o dodatnoj volonterskoj volji i entuzijazmu svojih radnica_ka, poglavito u smislu rada na održivosti organizacije.

 

Pozivamo vas da kritički pristupate evaluaciji svih primljenih i proširenih informacija te pozivamo predstavnike medija na čim odgovornije postupanje s potencijalnim vijestima koje, iako predstavljaju izvor clickbait naslova, mogu prouzročiti dugoročnu štetu za razvoj građanske i demokratske misli u društvu u kojem živimo.