Centar za ženske studije i Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke od 1. lipnja 2020. radi prema urednovnom vremenu.

Nastavljamo pratiti i provoditi preporuke HZJZ o sigurnosti i zaštiti korisnica_ka naših programa te posjetitelja_ica.