U utorak 26. studenog 2019. u prostoru Centra za ženske studije, u sklopu 13. Dana Marije Jurić Zagorke, dodijeljena je Nagrada za studentski rad na temu ženske i rodne problematike.

Centar za ženske studije dvanaestu godinu zaredom proveo je Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike smatrajući obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na multidisciplinarnoj osnovi nužnim dijelom novih i kritičkih znanja unutar obrazovanja na svim razinama, posebice u visokoškolskom obrazovanju. Osnovna je nakana Nagrade ohrabriti studente i studentice svih disciplina na bavljenje navedenim temama te posredno utjecati na povećanje broja kolegija i programa sa ženskostudijskim i rodnostudijskim sadržajima.

Između 25 pristiglih radova, prosudbena komisija Centra za ženske studije (u sastavu prof. dr.sc. Aleksandra Čižmešija, prof. dr.sc. Nadežda Čačinovič i dr. sc. Mirjana Adamović) odlučila je dodijeliti nagrade sljedećim studenticama:

1. nagrada je dodijeljena Dori Šustić za diplomski rad na studiju Cinema and Digital Media, Screenwriting na Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV Faculty, pod naslovom Desire in Duras: The Poetics of Desire in the Films by Marguerite Duras (mentorica: prof. Bára Kopecká)

2. nagrada je dodijeljena Ani Rukavini za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom Rodne uloge u romskim zajednicama: Iskustva Romkinja (mentorice: prof. dr. sc. Martina Ferić, izv. prof. dr. sc. Ivana Borić)

3. nagrada je dodijeljena Pavlu Parunovu za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju sociologije na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, pod naslovnom Kritička etnografija obrazovnog iskustva queer osoba (mentorica: doc. dr. sc. Valerija Barada)

 

Posebne pohvale dobile su sljedeće autorice:

Petra Šarin, Feminističke intervencije u hrvatsku umjetnost nakon 2000.: problematika i kritičke pozicije (diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju povijesti umjetnosti i portugalskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorica: prof. dr. sc. Jasna Galjer, komentorica: dr. sc. Josipa Lulić).

Matia Anna Pleše, Nymphomaniacs, gold-diggers and vixens: Aspects of the social status of women in the 1st century Rome through the lens of satyrical stereotypes (diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorica: prof. dr. sc. Jelena Marohnić).

Ivana Korpar, Macht und Gewalt in Christa Wolfs Medea. Stimmen am Beispiel der Frauenstimme in Kolchis (seminarski rad na Književnom seminaru – Moć i nasilje (Kulturwissenschaftliches Seminar – Macht und Gewalt) na dvopredmetnom sveučilišnom studiju germanistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Marijan Bobinac).

 

Čestitamo svim nagrađenim studenticama i njihovim mentorima i mentoricama te zahvaljujemo na sudjelovanju svim studenticama i studentima čiji su radovi odreda pokazali visok stupanj znanja i promišljanja rodnih tema u različitim disciplinama.

 

Cjelovito obrazloženje prosudbene komisije možete pročitati ovdje.