U prostoru Općinske knjižnice Krapinske Toplice, 16. veljače ove godine nastavile smo izvedbom radionica čitanja i etnografsko-likovnih radionica u okviru projekta #Za BITI_+54 naslovljen Zagorka u krapinskim Toplicama. Na radionicama koje su se odvijale od 10 – 14 sati, ukupno su sudjelovale 33 sudionice.

Na radionici čitanja Vesna Barilar, voditeljica radionice, za sedamnaest je sudionica osmislila i provela program koji se sastojao od čitanja odabranih dijelova Gričke vještice u kojima se najjasnije opisuje nosiva tema romana (progon vještica), a izmjenjivao se s prikazom opsega, vremenskog tijeka, uzrocima i dinamikom progona vještica kroz povijest. Nakon čitanja odabranih fragmenata autobiografskog zapisa „Tko ste vi“ objavljenog u časopisu Hrvatica, urednice M. J. Zagorke, sudionice su, kroz rad u grupama, detektirale elemente progona i strategija otpora prisutnih u tekstu, te pronalazile poveznice između prošlih i suvremenih metoda opresije i otpora. Na kraju prvog dijela radionice sudionice su u grupama ispunile kratki kviz.
Nastavljajući se na prvi dio radnionice, u drugom su dijelu Tajana Broz i Jasminka Pešut upoznale sudionice s temom rodnih uloga te kroz diskusiju sa sudionicama raspravljale o društveno-povijesnom kontekstu njihove promjene.

Usporedno s radionicom čitanja odvijala se etnografsko – likovna radionica koju su vodile Jadranka Hlupić Dujmušić i Anastazija Petrović. Anastazija Petrović je kroz prezentaciju predstavila je izbor iz foto-arhiva Etnografskog muzeja te objasnila jednostavne tehnike veza. U likovnom dijelu radionice Jadranka Hlupić Dujmušić sudionicama je objasnila na koji se način na danom materijalu osmišljava likovni izraz te kako se elementi likovnog izraza, kroz kreativni doprinos sudionica, razvijaju u autentičnu likovnu kreaciju. Barbara Šarić je fotografski zabilježila radionice.

Podršku organizaciji radionica dala su ravnateljica Knjižnice Nadica Majsec-Kobaš i zaposlenice knjižnice. Program je podržala i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 695.319,93 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 591.021, 94 kn. Organizacija radionice je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.