U okviru projekta #Za BITI+54, 12. 1. 2019. u Humu na Sutli održana je radionica čitanja uz sadržaje o statusu žena nekada i sada. U središtu radionice čitanja bio je Zagorkin roman Tajna krvavog mosta, a na predlošku kojeg je voditeljica čitalačke radionice Vesna Barilar ponudila interpretaciju koja uključuje elemente gotičkog romana (rodnu inverziju, motiv vampirizma te kriminalističkog romana). Tajana Broz proširila je rodnu analizu pojašnjenjima razlikovanja spola i roda u suvremenoj teoriji i politikama rodne ravnopravnosti, dok je Jasminka Pešut podsjetila na društveno-historijsku uvjetovanost rodnih uloga. Umjesto pojedinačnih testova znanja, polaznice su kroz grupni rad ispunile kviz koji se odnosio na radioničku problematiku, a stupanj svoga zadovoljstva ponuđenim sadržajima toga dana su izrazile kroz evaluacijske listiće i usmenu evaluaciju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 695.319,93 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 591.021, 94 kn. Organizacija radionice je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.