Nakon uspješne provedbe dvosemestralnog ženskostudijskog obrazovnog programa akademske godine 2017./2018., u Centru je 1. lipnja 2018. održana svečana dodjela diploma još jednoj generaciji studentica i studenata Ženskih studija.

Nastava je obuhvaćala jedanaest kolegija s više od osamdeset sati predavanja, radionica i seminara u pojedinim kolegijima, a izvodilo ju je 45 predavačica, stručnjakinja i aktivistkinja.

Uz mentorsku pomoć predavačica i predavača koje/i su sudjelovale/i u izvedbi programa Ženskih studija 2017./2018. polaznice i polaznici napravile/i su završne radove na različite teme, primjerice: One govore: umjetnice i književnice u Oktobarskoj revoluciji – početak leksikona;  Trudno tijelo – predmet žudnje ili stroj za rađanje; Ljubav u doba postfeminizma – prikaz likova i žensko-muških odnosa u serijama True Blood i Outlander; Dekolonizacija pisanjem – kroz metodološke leće Linde Tuhiwai Smith; Tribina: Nasilje prema ženama – Što nam donosi Istanbulska konvencija?; Poticanje rodne ravnopravnosti u korporativnim politikama i praksama upravljanja ljudskim potencijalima;  Postmoderna feministička pravna teorija; “Moja prva slika – je slika za izbjegličku!”: Etnološki pristupi u rasvjetljavanju službenog ratnog narativa; Žene u ratu – zaboravljeno žensko iskustvo ratne svakodnevice; Zbirka poezije ne stajem / u magli; Transfeminizam i trans žene: prijepori oko feminističkih subjekata itd. ) i u različitim formama (na primjer u formi teorijskog rada, eseja, organizacije tribine, umjetničkog istraživačkog rada, videa, fotografskog albuma, zbirke poezije, itd.).

Nakon uspješne suradnje protekle dvije godine, Centar je nastavio s provedbom izvannastavnog obrazovnog modula Kreativni kritički laboratorij – Feminističke teorije i prakse koji se izvodi na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Studenti i studentice s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za pohađanje ovog modula koji je obuhvaćao predavanja i umjetničke radionice dobili su mogućnost upisa 2 ETCS boda za izvannastavnu aktivnost.

Obrazovni program, koji se u Centru odvija od njegovog osnivanja 1995. godine, do sada je pohađalo više od 700 studentica i studenata.

Ženskosudijski obrazovni program 2017./2018. financijski je podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Natječaj u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.