logoGenderStrat4Equality_web

Centar za ženske studije od 2014. godine, u okviru Erasmus + programa Europske komisije, provodio je projekt GenderStrat4EQuality: Train the Gender Trainer. Projekt je to strateškog partnerstva koji su uz Centar za ženske studije provodili Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske, Centar za unapređenje jednakosti iz Litve, islandski Centar za rodnu jednakost te Odjel za rodnu jednakost i žene Pokrajinske vlade Donje Austrije koji je koordinirao projektom.

U Hrvatskoj su treninzi o rodnoj ravnopravnosti nedovoljno prisutni, a na prostoru Europske unije kriteriji kvalitete takvih treninga su neujednačeni pa zainteresirani koji bi željeli unaprijediti znanja i kompetencije o rodnoj jednakosti zaposlenika u svojim organizacijama s pravom postavljaju pitanje odakle krenuti? Kako naći odgovarajući kurikulum i kvalitetne stručnjake koji bi im pomogli u obučiti trenere o ovom području?

Stoga od pomoći mogu biti rezultati ovog projekta: Kurikulum, koji se odnosi na trening trenera o rodnoj ravnopravnosti te Kriteriji kvalitete za treninge.

Na vrlo zoran i praktičan način Kurikulum donosi smjernice o tome što treneri/ce o rodnoj jednakosti trebaju znati o rodnoj jednakosti; navode se brojni primjere dobre prakse takvih treninga iz različitih zemalja i situacija te prikazuje smjernice kako izraditi metodologiju treninga koji se mogu prilagoditi svakom nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Uz to, predstavnici/e projekta opisuju, korak po korak, kako prepoznati i prirediti kvalitetne treninge. Pritom ukratko navode koja znanja treba imati trener/ica u području rodne jednakosti i kako znati da su izvoditelj/ica treninga bili uspješni. Kriteriji kvalitete pomažu i naručiteljima treninga iz područja rodne jednakosti tako što im pruža argumente o tome:

  • zašto valja održati trening u svojoj organizaciji
  • zašto pritom koristiti Kurkulum nastao u okviru projekta GenderStrat4Equality
  • kako odabrati dobrog trenera/icu o rodnoj ravnopravnosti.

Kurikulum objavljen 2016. na engleskome jeziku možete preuzeti ovdje te na mrežnim stranicama partnerskih organizacija.

Publikaciju Kriteriji kvalitete za treninge preuzmite ovdje.

www.noel.gv.at/frauen
www.jafnretti.is
www.gap.lt
www.cesi.hr
www.zenstud.hr