Centar za ženske studije u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu uspješno je u travnju ove godine proveo modul Kreativni kritički laboratorij – Feminističke teorije i prakse.

IMG_5402

Dr. sc. Leonida Kovač, predavačica u programu Ženskih studija u Centru i izvanredna profesorica na Katedri za teorijske predmete, i dr. sc. Biljana Kašić sa Sveučilišta u Zadru i predavačica u Centru, osmislile su obrazovni modul pod nazivom Kreativni kritički laboratorij – Feminističke teorije i prakse, namijenjen studenticama i studentima umjetničkih akademija i studija humanistike Sveučilišta u Zagrebu koji se tijekom ljetnog semestra 2015./2016. godine odvijao na ALU.

IMG_5395

IMG_5445

Modul se sastojao od šest predavanja i tri umjetničke radionice, a izvodilo ga je devet predavačica sa Sveučilišta u Zagrebu i Zadru: dr. sc. Biljana Kašić („Kritička feministička epistemologija: Kako motrimo svijet, kako spoznajemo spolne/rodne identitete”); mr. sc. Rada Borić (“Feministička kritika jezika”); dr. sc. Tatjana Jukić (“Rod i seksualnost klasičnog Hollywooda”); dr. sc. Leonida Kovač (Dekonstrukcije roda u umjetničkim praksama 20. i 21. stoljeća); dr. sc. Lada Čale Feldman („Gluma na raskrižju medija: feministički aspekti filma “Hannah Arendt” Margarete von Trotta”); dr. sc. Ankica Čakardić (“Rod, rad i borba“); dr. sc. Ivana Keser (“Reakciono i retrogradno u feminističkim praksama“); izv.prof. art. Andreja Kulunčić („Angažirani umjetnički projekti koji se bave položajem žene u različitim društvenim kontekstima”) i dr.sc. Nicole Hewitt (“Poetske, audio i vizualne feminističke prakse“).

Povjerenstvo za dodjelu ECTS bodova pri Sveučilištu u Zagrebu 18. travnja 2016. godine pozitivno je riješilo molbu Akademije likovnih umjetnosti za priznavanjem 2 ECTS boda za izvannastavne aktivnosti polaznicama/ima modula čime su stečeni uvjeti da se isti program kao izvannastavna aktivnost na Akademiji izvodi četiri godine u kontinuitetu. Pravo na upis 2 ECTS boda tako je dobilo 23 polaznika/ica.

Partnerstvo na projektu temelji se na svijesti o uzajamnom obrazovnom interesu za kritičko-inovativno i interdisciplinarno spoznavanje te motivaciji da sustavno i dugoročno djelujemo u tom smjeru. Centar će suradnju s ALU nastaviti i u akademskoj godini 2016./2017.

Suradnja se odvijala u okviru projekta „Znanjem do društvene dobrobiti – obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti“ koji je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta podržalo kroz Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih za školsku godinu 2015./2016.

IMG_5584

IMG_5464