Studentice i studenti hrvatskih sveučilišta, Nagrada za studentski rad može biti vaša!

Centar za ženske studije i ove godine objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike.

Natječaj je otvoren od 15. svibnja do 1. listopada 2016. godine i namijenjen je svim studenticama i studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom i/ili rodnom problematikom. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa, a dodjeljuju se tri nagrade.

natjecaj
Foto: Tumblr (etiquetadeprecio.tumblr.com)

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve studentice i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studentice i studenti prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2015./2016. koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/ice rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica.
Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom ili rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Za Nagradu se može prijaviti individualni rad ili rad u suautorstvu, koji nije objavljen ili javno izveden.

Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i triju novčanih iznosa.
Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2016. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Nominacijski postupak za Nagradu

Na Natječaj za Nagradu studentice i studenti prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:
1. ispunjen prijavni obrazac
2. potvrda mentora-ice rada koji se prijavljuje na Natječaj
3. tri primjerka tiskanog rada te rad u elektroničkom obliku za pisane radove, odnosno tri primjerka CD-a za radove u izvedbenom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt na 5 kartica).
Pisani radovi u elektroničkom obliku šalju se na adresu nagrada@zenstud.hr

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba donijeti osobno ili poslati na adresu:
Centar za ženske studije
Dolac 8
HR-10000 Zagreb
s naznakom “Za Natječaj” najkasnije do 1. 10. 2016. godine.
Prijave poslane nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

*Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog na poticanje rodno osjetljivog obrazovanja i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj