Pozivamo sve autorice i autore zainteresirane za temu Starenja i starosti žena, da nam se jave svojim znanstvenim i stručnim radovima, esejima, ogledima najkasnije do 01. ožujka 2014 godine na adresu treca@zenstud.hr

U kulturi koja slavi mladost i nerealne fizičke standarde, starost figurira kao svojevrsna terra incognita. Promišljanje starenja iz feminističke perspektive nedvojbeno je krucijalna, no marginalizirana tema, koja otvara bitna tematsko-problemska područja: starenje kao socijalni konstrukt, dobističko-seksistički elementi u jeziku, književnosti i umjetnosti uopće, bioetički aspekti starenja, prezentacija starih žena u medijima i politici, materijalne (ne)sigurnosti i uvjeti života starih žena u društvu. Promišljanje tih pitanja učinilo bi vidljivim i subjektivna iskustva starosti i starenja konkretnih žena kao i socijalne konzekvence koje starenje sa sobom nosi.

Upravo je ovakvo stanje poziv da propitamo i demaskiramo dobne i seksističke predrasude i prakse u kulturi. Tematski broj Treće posvećen starenju afirmirao bi multidisciplinarni i integrativni pristup, koji bi ukazao na socio-kulturne aspekte starenja i važnost subjektivnih iskustava starenja i starosti. Navedene tematske smjernice, međutim, ne treba shvatiti u sputavajućem smislu jer autoricama i autorima ostavljamo punu slobodu u izboru pristupa i tematskog segmenta.

Ovom prilikom pozivamo i fotografkinje i fotografe da svojim radovima vizualno doprinesu promišljanju ove kompleksne i poticajne tematike.