NVO KLINIKA ZA SPRJEČAVANJE DISKRIMINACIJE / NVO KLINIKA ZA SPRJEČAVANJE DISKRIMINACIJE ŽENA S INVALIDITETOM

 • ako prepoznajte nedovoljnu vidljivost problema žena s invaliditetom
 • ako ste žena s invaliditetom ili ste nedavno završili fakultet i/ili suočili se s diskriminacijom na tržištu rada
 • ako se želite osnažiti u samozagovaranju te…

…ako vas zanima kako zagovarati promjene i pomoći onima koji/e se suočavaju s diskriminacijom, ako želite upoznati rad nevladinih organizacija koje promiču ljudska prava, prijavite se na sudjelovanje u ovom programu!

Više informacija:

E- mail: nvo-klinika@zenstud.hr

Telefon: 01 -48 72406

Odgovore na upite možete dobiti i u Centru za ženske studije.

Kome je program namijenjen?

 • članicama Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH),
 • mladima (studentskoj populaciji, mladim ženama koje su odnedavno na tržištu rada),
 • aktivistkinjama NVO-a,
 • ženama starijim od 50 godina….

Obrazovni program 2013.

 • ako želite znati što je to višestruka diskriminacija
 • ako Vam je iskustveno učenje važno u samoobrazovanju
 • ako želite saznati je li spolna diskriminacija najčešći oblik diskriminacije
 • ako želite znati koji su oblici spolne diskriminacije uključujući onu žena s invaliditetom, povezane s tržištem rada
 • ako se kroz volonterski rad želite upoznati s udrugom koja promiče prava žena s invaliditetom ili koja djeluje na sprječavanju nasilja nad ženama

Uvjeti sudjelovanja u obrazovnom programu Klinika?

 • navršenih 18 godina,
 • poslana prijava uz kratki životopis i motivacijsko pismo,
 • spremnost na sudjelovanje u cjelovitom programu.

Prijave: 25. listopad 2013.

Predznanje o ovoj problematici nije preduvjet za prijavu!

Što prijava treba sadržavati?

 • ime, prezime, zanimanje i podatke za kontakt (adresu stanovanja, e-mail i broj telefona),
 • kratki životopis osobe koja se prijavljuje i motivacijsko pismo.

 

Prijave za sudjelovanje na treningu ‘Klinika za sprječavanje diskriminacije’ treba poslati e-mailom na adresu nvo-klinika@zenstud.hr.

Članicama SOIH-a dodatne informacije o načinu uključivanja pružit će Mreža žena osoba s invaliditetom.

Program su financijski podržali:

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Mišljenja iskazana kroz projekt i objavljeni sadržaji su odgovornost Centra za ženske studije.
Rezultati projekta ne izražavaju službene stavove Ureda.

Projekt provodi Centar za ženske studije u suradnji s Mrežom žena s invaliditetom/SOIH.

Autor
admin
Datum objave
25.09.13
Kategorija
Projekti
Oznake