Centar za ženske studije je po sedmi put bio jedan od suorganizatora postdiplomskog seminara Feminisms in a Transnational Perspectives na Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku (27. – 31. svibnja, 2013). Ove godine seminar se odvijao pod naslovom Feminist Critique of Knowledge Production, a cilj je bio propitati strukturne povezanosti između moći znanja i transnacionalne feminističke perspektive u doba kasnog kapitalizma. Glavne točke diskusije su definirane kao:

a) kako (re)aktivirati feminističku epistemologiju osnažujući veze između pedagogije, umjetničkih praksi i aktivizma;

b) kako popularizirati feminističko intelektualno naslijeđe koje promiče pluralizam, emancipaciju i drugost;

c) kako povezati ženske studije kao lokalni ili regionalni fenomen s transnacionalnim procesima,

d) kako kritički procijeniti različitu razvijenost ženski/rodnih studija unutar sveučilišta u regiji, ali i u svijetu;

e) kako strateški koristiti socijalističke, (neo)marksističke, radikalne i druge materijalističke uvide kako bi se suprotstavilo duboko ukorijenjenim hijerarhijama kapitalističkog sustava te nejednakoj raspodjeli sredstava;

f) kako ‘rasčarati’ pojmove ‘partnerstva’, ‘suradnje’, ‘savjetovanja’ i ‘sudjelovanja/participacije’ koji se zloupotrebljavaju u diskursu međusektorske suradnje između vlast, akademije, civilnog društva i privatnog sektora (V. Schubert);

g) kako se boriti protiv agnotizma ili agnotologije kapitalizma ‘kapitaliazam sistemski baziran na proizvodnji i održavanju neznanja’ (M. Betancourt);

h) kako ohrabriti dekolonijalno djelovanje u kontekstu kolonijalnosti i ‘nestajućih drugih svjetova’ (M. Tlostanova).

I ove godine su-organizatorice seminara su bile mr.sc. Rada Borić iz Centra za ženske studije iz Zagreba, dr.sc.Renata Jambrešić Kirin iz Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, dr.sc. Jasmina Lukić sa odsjeka za Rodne studije, Srednjeeuropskog sveučilišta u Budimpešti i dr.sc. Duree Ahmed iz Centra za studije roda i kulture iz Lahorea.

Seminar se održavao od 27. do 31. svibnja, a sudjelovalo je 18 inozemnih i 12 domaćih sudionica. Među izvanrednim izlagačicama nastupile su i Biljana Kašić i Sandra Prlenda, Silvana Carotenuto, Lada Čale Feldman, Natka Badurina, Brigita Miloš, Marina Gržinić, Sonia Fernandez Hoyos, Jasmina Lukić, Vita Fortunati, Ankica Čakardić, Maria do Mar Pereira, Mia Liinason, Sabine Grenz i mnoge druge. Ove godine uspjele smo povezati naš seminar sa seminarom Rethinking Gender Identity and Identity Politics Centra za ženske studije iz Beograda, te uspješno organizirale nekoliko zajedničkih predavanja. Su-direktorice su nakon iznimno kvalitetnog seminara provele proces evaluacije i dogovorile temu za 2014. godinu, a to će biti: Feminist Knowledge in Action. Također, na veliko zadovoljstvo Centra za ženske studije i ostalih su-direktorica organizacijskom timu će se pridružiti i Filozofski fakultet u Zagrebu, sa su-direktoricom dr.sc. Ladom Čale Feldman, što će biti nastavak vrlo plodne i uspješne suradnje sa Centrom.