Centar za ženske studije objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena odnosno rodne problematike

Natječaj je otvoren od 15. ožujka do 1. listopada 2013. godine.

Centar za ženske studije smatra obrazovanje o ženskoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te poticanje istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja sastavnim dijelom novih i kritičkih znanja unutar svih vidova obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Studenti i studentice hrvatskih Sveučilišta!
Nagrada za studentski rad može biti vaša!

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih Sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2012./2013. koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski i završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/autorice rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica.

Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom odnosno rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jednog/jedne, a najviše tri studenta/studentice, koji nije objavljen ili javno izveden.

Prema odluci Odbora Centra za ženske studije, a na prijedlog Prosudbenog odbora, Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u prosincu 2013. godine na web stranicama Centra za ženske studije.

Na Natječaj za Nagradu studenti i studentice prijavljuju se osobno, a prijavnu dokumentaciju čine ispunjeni prijavni obrazac, potvrda profesora/profesorice koji su mentorirali/ocijenili rad, zatim rad (u tiskanom obliku) koji se prijavljuje na Natječaj (tri primjerka uvezanog rada) i prateća dokumentacija za radove koji nisu nastali u pisanom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt). Radovi u izvedbenom obliku trebaju biti dostavljeni u tri primjerka CD-a odnosno DVD-a.

Prijavni obrazac ako i obrazac potvrde može se naći na web stranicama Centra za ženske studije: www.zenstud.hr.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba poslati kao preporučenu pošiljku na adresu:

Centar za ženske studije
Dolac 8
HR-10000 Zagreb

s naznakom “Za Natječaj” najkasnije do 1. 10. 2013. godine (poštanski žig na poslanoj Prijavi mora imati navedeni datum).

Pristigle prijave nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

 

Nominacijski postupak za Nagradu

Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog poticanju rodno-osjetljivog obrazovanja i provedbi politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog poticanju rodno-osjetljivog obrazovanja i provedbi politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Autor
admin
Datum objave
14.03.13
Kategorija
Nagrada, Novosti
Oznake