UVOD U ŽENSKE STUDIJE
Željka Jelavić

FEMINISTIČKE TEORIJE: KRITIČKI RASTER KROZ POVIJEST
Biljana Kašić

FEMINISTIČKA ANTROPOLOGIJA
Tea Škokić

GLUMA I «VJEČNO ŽENSKO»
Dubravka Crnojević-Carić

ŽENE, NASILJE I SIGURNOST
Maja Mamula

«ČOVJEK KAO ŽENA»
Lada Čale Feldman

ISKRIVLJENI ODRAZI:ŽENE I MEDIJI
Sanja Sarnavka

IZVEDBE KOJE MIJENJAJU JAVNU SCENU ILI ČITAV JE SVIJET (FEMINISTIČKA) POZORNICA
Nataša Govedić

NENASILNA KOMUNIKACIJA I AKTIVNO SLUŠANJE
Vesna Teršelić

PLES KAO ŽENSKI JEZIK
Iva Nerina Sibila

Autor
admin
Datum objave
01.07.04
Kategorija
Obrazovanje
Oznake