Nova čitanja Zagorke

Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Zagorka – život, djelo, naslijeđe“ održanog 30. studenog i 1. prosinca 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2007.

Godina izdanja
2008.
Cijena
150,00 kn
Broj stranica
400
Format
23x16 cm
ISBN
978-953-6955-19-0 meki uvez
Urednice
Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec