U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura online”, 24. ožujka 2021. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava “Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju”, kojeg će provoditi nositelj projekta Centar za ženske studije u partnerstvu s Tehničkim muzejom Nikola Tesla.

Projektom “Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju” potiče se uključivanje osoba mlađih od 25 godina u kulturnoumjetničke sadržaje kroz aktivno participiranje u webinarima i online radionicama te sukreiranje virtualnog muzejskog postava koji promiče rodno inkluzivan pristup. Temeljem znanja i vještina koje će steći kroz projektne online radionice i webinare pod vodstvom stručnjaka-inja s područja umjetnosti i kulture, mladi će postaviti virtualni stalni postav muzeja prema vlastitim potrebama.

Ukupna vrijednost projekta je 481.721,65 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 409.463,40 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.