Ove zime čitajte feminističku teoriju, romane Virginije Woolf, časopis Treća!

Izdavački program Centra za ženske studije pokrenut je sa željom da se popuni praznina u ponudi feminističke literature na hrvatskome jeziku i potakne objavljivanje domaćih autora/ica koji se bave feminističkom teorijom i rodnim studijima. Dosad je objavljeno više od pedeset naslova iz područja feminističke teorije i znanosti, priručnika i udžbenika, zbornika sa znanstvenih skupova te knjiga nastalih kao rezultat istraživanja i projekata.

Posebni popust na pakete:

  • Virginia Woolf
  • Zbornici sa znanstvenog skupa Dani Marija Jurić Zagorke
  • Biblioteka Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi
  • Časopis Treća

Detaljan cjenik nalazi se OVDJE

Za sve informacije i narudžbe obratite nam se na mail izdavaštvo@zenstud.hr

Ponuda traje od 7. prosinca 2017. do 7. siječnja 2018.