Centar za ženske studije, kao izvaninstitucionalni obrazovni centar s dvadesetogodišnjom tradicijom održavanja ženskostudijskog obrazovnog programa, posljednjih godina svjedoči sve većem interesu studentica i studenata za svoj program, dok istovremeno ne postoji cjelovit program ženskih/rodnih studija u Hrvatskoj.

Kako bismo mapirale stupanj integriranosti ženskih/rodnih sadržaja u kurikulume sveučilišnih predmeta na institucijama visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu, Centar je odlučio provesti istraživanje koje će se zbog obima odvijati u dvije faze, odnosno tijekom dvije obrazovne godine.

patriarchal edu

U prvoj fazi istraživanja, čiji su rezultati prezentirani na tribini u Centru u lipnju ove godine, analizirana je zastupljenost i vrsta ženskih/rodnih sadržaja na razini studijskih programa, kolegija i nastavnih jedinica na Akademiji likovnih umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti te Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Istraživanje je provedeno prema mjernom instrumentu koji je izradila doc.dr.sc. Valerija Barada s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, jedna od autorica istraživanja koje je Centar proveo 2003. godine pod nazivom “Institucionalizacija Ženskih studija u Hrvatskoj – akcijsko istraživanje”.

Koordinatorica istraživanja bila je Andreja Gregorina, dok je terenski dio istraživanja vodio Ivan Tranfić, bivši polaznik ženskostudijskog obrazovnog programa, a prikupljanje podataka su obavile/i ovogodišnje/istudentice/i Centra za ženske studije: Ana Zbiljski, Anita Prša, Lea Horvat, Leopold Rupnik, Mateja Pribanić, Neda Novosel, Roberta Nikšić i Zorana Unković.

Istraživanje je pokazalo da se ženskim/rodnim temama na institucijama visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu na sustavniji način bavi jedino modul na Akademiji likovnih umjetnosti koji je nastao kao dio suradnje između Centra i ALU u okviru projekta “Znanjem do društvene dobrobiti – obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti” podržanog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Modulu “Kreativni kritički laboratorij – feminističke teorije i prakse” se kao izvannastavna aktivnost nudio preddiplomskim i diplomskim studentima/cama u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016., te je nosio 2 ECTS-a. Suradnja će se nastaviti i tijekom obrazovne godine 2016./2017.

Analizom zastupljenosti kolegija sa ženskom/rodnom tematikom koji te teme komuniciraju u samom naslovu utvrđeno je da je njihov broj manji od očekivanog (od 14 organizacijskih jedinica na njih 7 nema takvih sadržaja), ali da se na svim istraživanim visokoškolskim institucijama i ustrojbenim jedinicama unutar kolegija koji nisu u cijelosti posvećeni ženskim/rodnim temama mogu pronaći sadržaji predmetni za ovo istraživanje. (Detaljnu interpretaciju dobivenih rezultata koju je napisala doc. dr. Valerija Barada možete naći u prilogu)

Istraživanje planiramo nastaviti i u okviru obrazovne godine 2016/17. Istraživački tim bit će sastavljen od studentica i studenata koji će polaziti ženskostudijski obrazovni program u Centru 2016./2017., a provodit će se na Akademiji dramske umjetnosti, Pravnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Hrvatskim studijima, Pedagoškoj akademiji i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživanje je osmišljeno kao dio projekta “Znanjem do društvene dobrobiti – obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti” koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podržalo u sklopu natječaja u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016.