obrazlozenjecancelled

Prenosimo priopćenje Ministarstva financija i Porezne uprave o poreznom rješenju kojim se odbija porezna olakšica uplaćene donacije Centru za ženske studije u cijelosti:

Odredbama Zakona o porezu na dohodak priznato je pravo na uvećanje osobnog odbitka za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnijeta porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Predviđena je i mogućnost dodatnog povećanja navedenog  iznosa pod zakonski ispunjenim uvjetima. Posljedično primjenom navedenih zakonskih odredbi odnosno primjenom uvećanog osobnog odbitka na godišnjoj razini, porezno se rasterećuje (ne-oporezuje) iznos danih sredstava. Porezno rasterećenje (neoporezivanje) danih darovanja, pod zakonski propisanim uvjetima, uvedeno je upravo kao mjera kako bi se dodatno potaknulo na darovanja u svrhe za društveno poželjne djelatnosti. Ostvarivanje porezne olakšice postiže se podnošenjem godišnje porezne prijave te dokaza o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta. U postupku obrade godišnjih poreznih prijava službenici Porezne uprave provjeravaju zakonom propisane uvjete te uz uvjet ispunjenja zakonom propisanih uvjeta  odobravaju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak.

U obavljanju službene dužnosti, službenici Porezne uprave dužni su postupati sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske te u skladu s načelom zakonitosti i zaštite javnog interesa uz zabranu zloupotrebe ovlasti. Državni službenik pa tako i službenik Porezne uprave dužan je u okviru svojih nadležnosti osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i dostojanstva građana i drugih osoba bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Iznošenje osobnih stavova i uvjerenja u službenim postupanjima predstavlja povredu službene dužnosti.

U konkretnom slučaju pokrenut je službeni postupak provjere zakonitosti postupanja službenika Porezne uprave koji je bio zadužen za obradu navedene godišnje prijave poreza na dohodak. Iz dostupnih podataka proizlazi da je službenik Porezne uprave u obnašanju službene dužnosti postupao po osobnim stavovima i uvjerenjima, stoga će se u postupku nadzora utvrditi svi bitni elementi utvrđivanja povrede službene dužnosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava u svim svojim postupanjima brine o poštivanju zakonskih odredbi  te ako postoji i najmanja sumnja provodi postupke provjere postoje li elementi povrede službene dužnosti. Na kraju Ministarstvo financija, Porezna uprava ističe da iznijeti stavovi u obrazloženju poreznog rješenja ne predstavljaju zakonske odredbe ni stajališta Porezne uprave te će se uz postupak utvrđivanja povrede službene dužnosti provesti i postupak provjere zakonitosti donesenog poreznog rješenja te  ispunjenja uvjeta za poreznu olakšicu.

Autor
admin
Datum objave
19.09.14
Kategorija
Mediji
Oznake