4. studenog 1996. – 2. lipnja 1997.

UVOD U ŽENSKE STUDIJE

ŽENSKI IDENTITET
Maja Uzelac

IZMIŠLJANJE ŽENSKOSTI
Nadežda Čačinovič

FEMINIZAM, ŽENE, JAVNOST
Biljana Kašić

FEMINIZAM I TEORIJE SUBJEKTIVITETA
Rada Iveković

JEZIK I ROD
Rada Borić

K ANTROPOLOGIJI ŽENE
Željka Jelavić i Tea Škokić

ŽENSKA KNJIŽEVNOST I ŽENSKO PISMO
Jasmina Lukić

ŽENSKA UMJETNIčKA PRAKSA (od sedamdesetih do danas)
Sanja Iveković

DUBINSKA EKOLOGIJA I EKOFEMINIZAM
Karmen Ratković

ŽENE I MOć
Vesna Teršelič

FEMINISTIčKI PRISTUP NASILJU PROTIV ŽENA
Neva Tölle i Nela Pamuković

PLES KAO ŽENSKI JEZIK
Iva Nerina Gattin

ŽENSKI DOPRINOS VIZUALNOJ KULTURI (teorija i interpretacije)
Ljiljana Kolešnik

Autor
admin
Datum objave
01.07.96
Kategorija
Obrazovanje
Oznake