11. listopada 1995. – 10. lipnja 1996.

UVOD U ŽENSKE STUDIJE

ŽENSKI IDENTITET
Maja Uzelac

IZMIŠLJANJE ŽENSKOSTI
Nadežda Čačinovič

FEMINIZAM, ŽENE, JAVNOST
Biljana Kašić

FEMINIZAM I TEORIJE SUBJEKTIVITETA
Rada Iveković

JEZIK I ROD
Rada Borić i Aida Bagić

K ANTROPOLOGIJI ŽENE
Željka Jelavić

ŽENSKA KNJIŽEVNOST I ŽENSKO PISMO
Jasmina Lukić

EKOFEMINIZAM I DUBINSKA EKOLOGIJA
Karmen Ratković

ŽENE I MOĆ
Vesna Teršelič

FEMINISTIčKI PRISTUP NASILJU PROTIV ŽENA
Neva Tölle i Nela Pamuković

PLES KAO ŽENSKI JEZIK
Iva Nerina Gattin

ŽENSKA UMJETNIčKA PRAKSA (od sedamdesetih do danas)
Sanja Iveković

ŽENSKI DOPRINOS VIZUALNOJ KULTURI – TEORIJA I INTERPRETACIJE
Ljiljana Kolešnik

Autor
admin
Datum objave
01.07.95
Kategorija
Obrazovanje
Oznake