#Za BITI+54

Svrha projekta #Za BITI+54 doprinos je smanjenju rizika od socijalne isključenosti žena starijih od 55 godina kroz njihovo uključivanje u čitalačke aktivnosti, etnografske i likovne radionice, scensko sudjelovanje i izložbe, koje će se tijekom 13 mjeseci održavati u najvećoj mjeri u Krapinsko-zagorskoj županiji, Gradu Zagrebu te Ličko-senjskoj županiji. Pri izvedbi radionica koristit će se elementima kulturnog nasljeđa, materijalne i nematerijalne kulture prisutne u Republici Hrvatskoj, a emancipatorske ideje Marije Jurić Zagorke nadahnut će umjetničke intervencije kojima ćemo, u radu sa 65 korisnica, inovirati tradicijske elemente i uobličiti ih u nove oblikovne proizvode.

 

Sadržajima projektnih aktivnosti koji imaju ženskostudijsku i etnografsku perspektivu želi se potaknuti sudjelovanje korisnica u inovativnim kulturnim aktivnostima u zajednici te tako doprinijeti njihovom uključivanju u kulturni i socijalni život.
Korisnice projekta (ciljna skupina 1) dolaze iz županija različitih po stupnju razvijenosti te iz naselja raznolikih prema urbanim, ruralnim i drugim obilježjima.

Afirmacijom okruženja podupirućeg za sudjelovanje naših sudionica, po dovršetku projekta pridonijet ćemo vidljivosti mogućih nositelja socijalnog uključivanja starijih, kao što su udruge i institucije u kulturi (knjižnice) s kojima ćemo surađivati u provedbi projekta, te omogućiti povezivanje postojećih s novim mrežama suradnika koji dolaze iz privatnog i javnog sektora te civilnog društva iz različitih geografskih područja.

Projektna ideja polazi od općenitijih problema ekonomske prikraćenosti i sociokulturne izoliranosti osoba starije dobi, gdje je rizik od socijalnog isključivanja za žene zamjetno veći u odnosu na muški dio populacije. Sudjelovanje u kulturnim sadržajima veće društvene vidljivosti, ne samo u lokalnoj sredini već i u široj zajednici, doprinosi njihovoj većoj dobrobiti putem zadobivanja simboličke moći kroz javno priznanje njihovih stvaralačkih mogućnosti (nastupi, izložbe vlastitih radova), ali i socijalne interakcije s drugim ženama kroz duže vremensko razdoblje.

Ciljnu skupinu 2 čini sedam stručnjakinja iz partnerskih organizacija, među kojima je i jedna slobodna umjetnica, koje izvode projektne aktivnosti s ciljnom skupinom 1. One će na početku projekta proširiti svoje kompetencije o kulturnoj medijaciji u radu sa starijim osobama na Sveučilištu treće dobi u Ljubljani te stečena znanja primijeniti tijekom provedbe projekta.

Projekt koordinira Centar za ženske studije iz Zagreba, koji ga provodi u partnerskoj suradnji s Etnografskim muzejom iz Zagreba i Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla.
Ukupna vrijednost projekta je 695.319,93 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 591.021,94kn.

Vrijeme provedbe: 23. srpnja 2018. – 23. kolovoza 2019.

Kontakt osoba:
Jasminka Pešut, voditeljica projekta
jasminka.pesut@zenstud.hr

Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

Poveznice:
www.esf.hr
www.zenstud.hr
www.emz.hr
www.zagorje-sutla.eu

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.