“Činjenica da se žene u 2022. godini u Republici Hrvatskoj moraju javno izlagati, emocionalno retraumatizirati (prva je trauma svijest o teškoj i neizlječivoj dijagnozi fetusa i odluka o nužnom medicinskom zahvatu prekida trudnoće, dok se retraumatizacija potom ostvaruje javnom bitkom za vlastito i odavno stečeno pravo pred medicinskom i općom javnosti) i ulagati aktivističke napore kako bi ostvarile pravo na nužnu zdravstvenu skrb je prije svega uzurpirajuća i sramotna. Centar za ženske studije želi ovim putem podržati istup Mirele Čavajde i pružiti poruku duboke empatije kako njoj i njezinoj obitelji, tako i svim ženama diljem Hrvatske koje se svakodnevno bore za ostvarivanje prava na bazičnu medicinsku skrb (unatoč legislativi koja garantira sve oblike nužne ginekološke skrbi u koju spada i prekid trudnoće s produljenim rokom u slučaju ozbiljne malformacije/patologije ploda koja ugrožava život djeteta i/ili majke), kao i čestim sugestijama ginekologa/inja koje ih savjetuju da alternativu skrbi potraže u privatnim ustanovama ili čak i drugim državama. Nadamo se kako će ovaj slučaj skrenuti pozornost na problem o kojem se rijetko javno govori te dugoročno senzibilizirati javnost”, poručila je Dorotea Šušak iz Ženskih studija.

Čitav članak pročitajte na poveznici: https://www.womeninadria.com/sustav-je-ostavio-mirelu-cavajdu-na-cjedilu-i-gore-od-toga-ona-nije-jedina-koja-je-sljedeca/