IDEAS – Inkluzivne digitalne obrazovne anti-diskriminatorne alternative (IDEAS – Inclusive Digital Educational Anti-discrimination AlternativeS)

Veseli nas s vama podijeliti informaciju o projektu  IDEAS – Inclusive Digital Educational Anti-discrimination AlternativeS (Inkluzivne digitalne obrazovne anti-diskriminatorne alternative) kojeg je nositelj Centar za ženske studije iz Beograda, a u kojem sudjeluje i naš Centar.

Posrijedi je dvogodišnji projekt šest partnerskih organizacija iz Grčke, Srbije, Češke, Hrvatske i Islanda, a koji će tijekom navedenog razdoblja  osmisliti i snimiti 35 (trideset pet) podcasta putem kojih će različite  osobe iz ranjivih skupina moći stjecati feministička znanja. Ovakav obrazovni program učinit će feministička znanja dostupnim te doprinijeti osnaživanju višestruko marginaliziranih društvenih skupina, a napose žena.

Naše slušateljice i slušatelji će putem podcasta i edukacijskih priloga moći stjecati uvid u povijest ženskog pokreta, feminističke teorije, znanja o tijelu i seksualnosti, LGBTIQ+ osobama. Isto tako, one/oni će moći dobiti pomnije uvide i  spoznaje o iskustvima Romkinja, životima migrantkinja, povezanosti feminističkih i ekoloških borbi, teoriji socijalne reprodukcije, globalnoj nejednakosti i radnim pravima žena te o određenju politike i političkog. Sami podcasti, koristit će različite inovativne metodičke alatke kako bi sadržaj približili slušateljicama i slušateljima.

Partnerske organizacije Centra za ženske studije iz Beograda (Centar za ženske studije Beograd) u ovom projektu su Karlovo sveučilište (Univerzita Karlova) iz Praga; Islandsko sveučilište (Háskóli Íslands) iz Reykjavika; Colour Youth (Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας), nevladina organizacija iz Atene; Istraživački centar za kulturu, politike i identitete (IPAK.Centar) iz Beograda i Centar za ženske studije iz Zagreba.

Projekt je financiran od strane EU, u sklopu Erasmus + programa, a  partner odgovoran za implementaciju je Fondacija Tempus iz Beograda.

TRANSLATION:

IDEAS – Inclusive Digital Educational Anti-discrimination AlternativeS

It is our pleasure to announce our participation in the new project IDEAS – Inclusive Digital Educational Anti-discrmination AlternativeS. Over a two year period, six partner organizations from the Czech Republic, Croatia, Greece, Iceland and Serbia will conceptualize and record 35 podcasts which will enable different women from vulnerable groups to gain feminist knowledge. This educational program will make feminist knowledge accessible and contribute to the empowerment of multiply marginalized groups, especially women.

Through the podcasts, our listeners will be able to learn about the history of the women’s movement, feminist theories, their bodies and sexuality, LGBTIQ+ persons. Also, they will have an opportunity to gain insights into the experiences of Roma women, the lives of migrant women, the connection between feminist and ecological struggles, theory of social reproduction, women’s labor rights and the issue of politics and the political. The podcasts will utilize various innovative methods in order to help the listeners gain a better understanding of the above mentioned topics.

The partners on this project are: the Center for Women’s Studies  (Centar za ženske studije) from Belgrade (lead partner); Charles University from Prague (Univerzita Karlova);  Colour Youth from Athens (Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας); University of Iceland (Háskóli Íslands)  from Reykjavik; Centre for Women’s Studies from Zagreb (Centar za ženske studije) and IPAK – Research Centre for Culture, Politics and Identities (Istraživački centar za kulturu, politike i identitete) from Belgrade. The project is funded by the EU, within the Erasmus+ program, while the implementation partner is the Tempus foundation in Belgrade.

Poveznice na partnerske organizacije/Links to  the partner organizations:

https://www.zenskestudie.edu.rs

https://cuni.cz/UK-1.html

https://www.hi.is

https://www.colouryouth.gr

http://ipakcentar.org