U sklopu projektne suradnje Centra za ženske studije i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nakon dva predavanja na Odsjeku za komparativnu književnost, održano je i prvo predavanje na Odsjeku za filozofiju. Predavanje predstavlja sastavni dio ženskostudijskog obrazovnog programa (2014./2015.) koji se ove godine jednim dijelom održava i na Odsjeku za komparativnu književnosti i Odsjeku za filozofiju.

IMG_3145

Prvo predavanje na Odsjeku za filozofiju održala je 19. svibnja dr. sc. Ankica Čakardić u okviru seminara ‘Filozofija roda’. Seminar se iz materijalističke perspektive bavi analizom pitanja je li filozofija rodno pristrana te što su razlozi asimetričnog sudjelovanja žena u historiji filozofije. Odnos feminizma i filozofije te odnos rodne podjele rada i političke ekonomije analiziran je na tekstovima Silvije Federici ‘Kapitalistička akumulacija i akumulacija rada u Europi’ i ‘Opadanje stanovništva, ekonomska kriza i discipliniranje žena’ iz njene knjige ‘Kaliban i vještica’.

Dvosemestralni program financijski potpomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu projekta Znanjem do jednakosti – obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti.

 

Autor
admin
Datum objave
22.05.15
Kategorija
Novosti
Oznake