Jučer, u povodu osnivanja AFŽ-a, Centar za ženske studije predstavio je dio projekta Ženski antifašistički Zagreb, kojega su osmislili i realizirali Barbara Blasin i Igor Marković. Uz ‘Otvoreni ured’ i izložbu, na iznimno posjećenoj tribini, uz autorski tim sudjelovale/i su Gordana Stojaković, Jagoda Milidrag Šmid i Vjeran Pavlaković. Ured i izložba otvoreni su do 9. studenog od 16 do 20 sati u Galeriji Nova, Showroom, Teslina 7.

U razdoblju između dva svjetska rata žene u Jugoslaviji su vrlo aktivne u borbi za ostvarivanje svojih prava. Uključuju se u političke pokrete i stranke, kao i u sindikate i strukovne udruge, u kojima osnivaju ženske ogranke. Raste broj studentica, koje na sveučilištima osnivaju svoje organizacije. S ciljem izjednačavanja političkih prava osnivaju se ženska i feministička udruženja i pokreću časopisi. Te organizacije povezane su na državnoj i međunarodnoj razini, te su vrlo angažirane u mirotvornim i pacifističkim pokretima za razoružanje.

Rast ekonomske i političke represije u zemlji, kao i bujanje fašizma u Europi, potaklo je komunikaciju i suradnju između pojedinih ženskih organizacija, članica sindikata i njihovih ženskih ogranaka, ljevičarski profiliranih studentskih udruga, te SKOJ-a i KPJ. Tu scenu idejno objedinjuje iskustvo represije i svijest o nadolazećem fašizmu, te nužnom otporu. Iz toga je proizašla nova mlada generacija žena, koja je svojim masovnim učešćem i velikim žrtvama konačno omogućila potpunu pravnu jednakost žena.