‘Ženska mreža Hrvatske u suradnji sa Ženskom sekcijom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, na Markovom trgu iznijela je Zahtjeve Ženske mreže novoj Vladi povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena.’

{yoogallery src=[/images/stories/galerije/2012osmimart]}

ZAHTJEVI ŽENSKE MREŽE HRVATSKE

A. Borba protiv nasilja nad ženama, a osobito:

 • hitno donijeti zakon o financiranju autonomnih ženskih skloništa i savjetovališta koje vode organizacije civilnog društva
 • hitno usvojiti i potpisati Konvenciju Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
 • uvesti kazneno kažnjavanje svih kupaca u prostituciji
 • ženama silovanima u ratu ostvarivanje pravde i osiguranje prava civilnih žrtava rata.

B. Borba za sigurno i dostojanstveno radno mjesto za žene, a osobito:

 • rad na određeno vrijeme ograničiti od 15% svih zaposlenih u firmi (ovisno o broju zaposlenih)
 • ratificirati Konvenciju Međunarodne organizacije rada br. 183 o zaštiti materinstva
 • propisati apsolutnu zabranu otkaza trudnicama i majkama djece do godine dana starosti
 • uvesti hitne mjere za povećanje stope radne aktivnosti žena s 40 na 60% do 2020.
 • bitno povećati kapacitete smještaja djece u dnevne dječje ustanove i boravke u školama, te sniziti cijene istih za zaposlene i nezaposlene roditelje
 • propisati kvote od 40% za žene u nadzornim i upravnim odborima pravnih subjekata u većinskom vlasništvu države, te javnih poduzeća
 • smanjiti razlike u plaćama žena i muškaraca, među inim i kompenziranjem bolovanja i dopusta zbog trudnoće, djece i skrbi o starijim članovima obitelji, te očuvanjem minimalne plaće
 • očuvati i ojačati mirovinski stup međugeneracijske solidarnosti
 • preuzeti obvezu sustavnog analiziranja kolektivnih ugovora svih razina i donošenja uputa i preporuka
 • uvesti statističko praćenje i priznavanje neplaćenog rada.

C. Borba za ravnopravno sudjelovanje i odlučivanje žena, a osobito:

 • usvojiti nove izborne zakone s rodnim kvotama i rigorozno sankcionirati neprihvaćanjem lista bez propisanih kvota i položaja na listama
 • uvesti izmjene u Zakon o političkim strankama s rodnim kvotama i sankcionirati neprovođenje istih
 • uvesti kvote za čelne izvršne pozicije.

D. Borba za izbor u reproduktivnim pravima, a osobito:

 • omogućiti dostupnost medicinski potpomognute oplodnje svim ženama, neovisno o bračnom statusu, i to na način prema vlastitom izboru
 • omogućiti punu slobodu izbora u vezi reproduktivnih prava žena, bilo dostupnošću besplatnog pobačaja, bilo socijalnim programima potpore samohranim roditeljima.

E. Borba protiv diskriminacije, rodnih stereotipa i konzervativnih modela, a osobito:

 • sankcionirati i izbaciti diskriminatorne sadržaje iz udžbenika svih predmeta na temelju roda, spola, spolne orijentacije i rodnog identiteta, te sustavno educirati nastavnike/ce
 • naći mjesto vjeronauku izvan školskog sustava
 • ukinuti diskriminaciju istospolnih parova u Obiteljskom zakonu i kolektivnim ugovorima.

F. Borba protiv rodno uvjetovanog siromaštva, a osobito:

 • uvesti hitne mjere protiv siromaštva, osobito samohranih majki i starijih žena
 • graditi i jeftino iznajmljivati socijalne stanove
 • jamčiti besplatno i dostupno školovanje.

G. Očuvati sustav posebnih pravobranitelja/ica, a osobito:

 • očuvati institut Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.
Autor
admin
Datum objave
14.03.12
Kategorija
Mediji, Novosti
Oznake