Ovaj akcijsko-istraživački projekt je osmišljen kako bi se potaknula kritička rasprava i dijalog o modelima ženskih/rodnih studija u sveučilišnoj javnosti. Cilj projekta bio je podastrijeti povijesne, pravne i epistemologijske razloge važne za integriranje ženskih/rodnih studija u akademski sustav.

Neposredni rezultati projekta su, pored razgovora s predstavnicima sveučilišne zajednice, i ponuđeni modeli ženskih studija odnosno ženskostudijski programi Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Sveučilištem u Zadru.

U okviru projekta nastala je i studija Institucionalizacija ženskih studija u Hrvatskoj – Akcijsko istraživanje (ur. Valerija Barada et al.).