Nadežda Čačinovič: U ženskom ključu. Ogledi iz kulturne teorije. Zagreb, 2000., 180 str.

Knjiga sadrži eseje i oglede koji polaze od teze da rodni pristup u teoriji nije rezultat političkog angažmana suprotstavljanog znanosti nego je nužan za razumijevanje povijesti, kulture i umjetnosti. Prvi dio bavi se filozofkinjama, drugi dio istražuje ženske doprinose povijesti i kulturi. Treći dio izravno izlaže kako se promišljanje tijela, uloge emocija i žudnje rješava unutar spolnih/rodnih određenja, a četvrti je dio sastavljen od niza tekstova o velikim romanima europske tradicije. Naposljetku, peti, posljednji, dio sadrži autoričin izbor programatskih tekstova o feminizmu od sedamdesetih godina do danas.