Lada Čale Feldman: Euridikini osvrti. O rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu. (U suradnji s Nakladom MD). Zagreb, 2001., 378 str.

Knjiga okuplja tekstove u kojima su kategorija roda i feministička teorija polazišta analiza koje povezuju književnu i kazališnu kritiku sa socijalnom historijom, antropologijom i psihoanalizom. Knjiga je podijeljena u tri dijela: prvi nas uvodi u teorijske diskusije o problemima interdisciplinarnosti i tematiziranja spola i roda. Drugi dio donosi primjere iz hrvatske literature, teatrologije i folklora, a treći dio dvije studije o konstrukciji roda/spola u djelima Virginije Woolf i Luigia Pirandella.