Trajanje natječaja: 1. travnja – 1. listopada 2011.
Objava rezultata natječaja: studeni 2011.

plakat (pdf) | prijavni obrazac (word)

Svrha Natječaja

Centar za ženske studije smatra obrazovanje o ženskoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te poticanje istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja sastavnim dijelom novih i kritičkih znanja unutar svih vidova obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Raspisivanjem ovog Natječaja želi se utjecati na povećanje interesa mladih, budućih stručnjaka/inja, za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost, a cjelokupnu akademsku zajednicu potaknuti na provedbu rodno-osjetljivih politika prihvaćenih od Vlade Republike Hrvatske.

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih i diplomskih studija svih hrvatskih Sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2010./2011. koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje studentski rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski i diplomski rad. To ne podrazumijeva radove koji su prijevodni tekstovi kao ni doktorske disertacije. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/autorice rada u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom odnosno rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature. Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jednog/jedne, a najviše tri studenta/studentice, koji nije objavljen ili javno izveden u u akademskoj godini 2010./2011.

Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i novčanog iznosa, prema odluci Centra za ženske studije. Novčani iznos se dijeli na jednake dijelove u slučaju da je nagrađen rad kojeg potpisuju dvoje ili troje autora. Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor Centra za ženske studije na prijedlog Prosudbene komisije. Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2010. godine na ovim web stranicama.

Nominacijski postupak za Nagradu

Na Natječaj za Nagradu studenti i studentice prijavljuju se osobno, a sastavni i obvezatan dio je potvrda profesora/profesorice koji su metorirali/ocijenili rad. Cjelovitu prijavnu dokumentaciju stoga čine:

  • ispunjeni prijavni obrazac,
  • potvrda profesora/profesorice koji su metorirali/ocijenili rad da je rad nastao u sklopu studentskih obaveza u akademskoj godini 2010./2011.
  • rad (u tiskanom obliku) koji se prijavljuje na Natječaj ili
  • prateća dokumentacija za radove koji nisu nastali u pisanom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt).

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba poslati kao preporučenu pošiljku na adresu Centra za ženske studije, Dolac 8, 10000 Zagreb, s naznakom “Za Natječaj“, najkasnije do 1.10.2011. godine.

Prijave poslane nakon navedenog datuma neće se uzeti u obzir.

Molimo da osim navedene cjelovite dokumentacije poslane poštom, sam rad pošaljete i na e-mail adresu obrazovni@zenstud.hr radi olakšavanja postupka ocjenjivanja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/ 48 72 406 ili na e-mail obrazovni@zenstud.hr

Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog poticanju rodno-osjetljivog obrazovanja i provedbi politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Autor
admin
Datum objave
02.04.11
Kategorija
Nagrada, Novosti
Oznake