Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective – Challenges of old/new economic inequalities/Izazovi starih/novih ekonomskih nejednakosti održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 24 – 28. svibnja 2010.

Organizirale su ga Renata Jambrešić Kirin (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) i Rada Borić (Centar za ženske studije, Zagreb) u suradnji sa Sveučilištem u Udinama, Italija (Natka Badurina) i Centrom za studije roda i kulture, Lahore, Pakistan (Durre S. Ahmed).

Seminar je okupio 25 sudionica, s tri kontinenta i 15 različitih zemalja (od Brazila, Gruzije, Irana, Australije do Italije, Albanije, Švedske i Bosne i Hercegovine). Početna točka feminističkog pristupa bila je kritika retorike o „privremenoj krizi“ globalnog kapitalističkog poretka. Sudionice, među kojima je bila i Genevieve Vaughan, osnivačica Centre for gift economy (Austin, Texas), reflektirale su dublje razloge nastanka krize i nedostatnost ponuđenih rješenja koja ne dovode u pitanje profitom vođenu tržišnu ekonomiju i reprodukciju postojećeg patrijarhalnog sustava moći. Na temelju svog znanstvenog i aktivističkog rada te teorijske refleksije, sudionice su raspravljale o postojećim alternativnim ekonomskim modelima: ekonomiji darivanja (gift-economy), ekonomiji brižnosti (care economy), etici partnerske suradnje, brazilskim projektima solidarne ekonomije, angolskom i drugim svjetskim primjerima mikro-kreditiranja žena, primjerima samoodrživih lokalnih ekonomija s alternativnom monetom. Svi ovi primjeri temelje se na pokušajima iznalaženja novih antropoloških „jezika vrednovanja“ gdje na mjesto ekonometrijskih vrijednosti dolaze vrednote poput brižnosti, solidarnosti, empatije i održivosti koje se ponekad nazivaju „materinskim“ vrednotama. U tom smislu problem neodgovornog razvoja i neizbježnih makroekonomskih teškoća ne može biti riješen većom integracijom žena u postojeći ekonomski sustav i većim brojem žena u upravljačkim strukturama, nego samo kreiranjem rodno jednakopravnog i pravičnijeg društvenog okvira u kojem će homo donans umjesto homo economicusa moći u potpunosti ostvariti svoje ljudske potencijale.