Treća, 2012., 14 (1-2): Prevratnička moć smijeha

Broj Prevratnička moć smijeha istražuje opseg smijeha uz pomoć psihoanalitičke nesigurnosti oko rada dosjetke, feminističkih čitanja popularne kulture, Artaudova vibriranja između i preodveć ozbiljnog i preodveć smiješnog, Dürrenmattove tragi(komi)čne antijunakinje i antičkih obreda smijanja tijekom sahrana. Dva intervjua na temu sprege humora i melankolije te klaunerije kao nove discipline ženskog humornog samopouzdanja također su vrijedan doprinos istraživanoj temi. Uz sjećanje na kolegicu Maju Bošković Stulli, ovaj broj donosi i niz književnih recenzija.

Pdf časopis