Treća, 2011., 13 (2): Feminizam i kultura otpora

Broj Feminizam i kultura otpora bavi se kulturom otpora kao važnom temom feminističkog promišljanja. Ovaj tematski sklop donosi tekstove o kompleksnosti izralesko-palestinskih odnosa, o (est)etikci otpora Žena u crnom, o ulozi dekolonijalne epistemologije, pobuni radnica Kamenskog. Intrigantna analiza otpora posebno na  epistemološkom planu dekonstrukcije patrijarhalnih konstrukata ženskosti iznijeta je kroz tematiziranje pokreta riott grrrl, a broj donosi i tekst o poziciju  časopisa u proizvodnji kritičkih značenja o feminističkoj umjetnosti na međunarodnom planu.

Pdf časopis